Контакти

Свържете се с офиса на AquaSource.

Обслужване на клиенти

Телефон: +359 2 858 16 46   /   +359 2 859 31 69   /   0 7003 1003 (цена по местна тарифа)

Електронна поща: info@aquasource.bg

Часове за обслужване на клиенти

Понеделник - петък: от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Пишете ни

AquaSource EOOD
1404 София, ж.к. Гоце Делчев
ул. "Костенски водопад" № 47, ет.1

Данни за банкова сметка на AquaSource:

Пощенска банка
IBAN: BG22BPBI79401046719901
BIC: BPBIBGSF

Първа инвестиционна банка (Fibank)
IBAN: BG42FINV915010BGN0H3K6
BIC: FINVBGSF

Обединена българска банка (UBB)
IBAN: BG31UBBS80021067192730
BIC: UBBSBGSF

Клиентски номер на "AquaSource" EOOD в ePay:
КИН – 7622194614